Standard konektivity

Tento web popisuje zvýšení kvality a dostupnosti síťové konektivity realizované v rámci projektu IROP.

Standard-konektivity_overeni-a-kontrola_cerven-2017_final

Souhrnné technické aspekty cílového stavu:

Instalované řešení plně respektuje požadavky výzvy IROP a odpovídá požadovanému standardu konektivity. Současně vyřešilo nedostatky původního stavu. Návrh byl koncipován také s ohledem na budoucí rozšíření a životnost celého řešení přesahující horizont minimálně pěti let. Některé z požadovaných parametrů již byly splněny a nejsou proto předmětem projektu. V rámci projektu byvly vyměněny nedostačující páteřní a podružné switche za adekvátní L2, L3 switche s požadovanými vlastnostmi podle standardu. Projekt zavádí centrální monitorovací systém se systémem pro protokolování událostí ze síťových prvků se záložním exportem na virtuální server (syslog). Jádro celého systémutvoří 2 nové servery vč. serverových licencí, umožňující autentifikaci uživatelů do počítačové sítě, management serverů, DNS server, DHCP server, Radius server OpenNMS a další instance potřebné pro provoz sítě. Součásti serveru je virtuální SW s možností zálohy a obnovy virtuálních strojů pro případ výpadku. Zálohování je realizováno na novém NAS zařízení se zálohovacím SW, umístěném v LAN sítí. Součásti instalace jsou 2 záložní zdroje napájení pro regulérní vypnutí serverů v případě výpadku. Zabezpečení sítě obsahuje adekvátní SW licence. Zabezpečení klientských stanic je realizováno antivirovým řešením s centrální správou. Instalace rovněž obsahuje SW řešení vyhovující potřebám školy s ohledem na její IT infrastrukturu a dostatečnou kapacitou pro standardní růst kapacity zálohovaných dat. V rámci projektu byly rovněž dodány licence pro centrální správu a audit ICT prostředků. Stávající funkční a vyhovující síťové prvky byly zachovány.

Hardwarové a softwarové zajištění projektu, implementace

Jádro systému je postaveno na dvou servrech HP DL 380 gen 10 s CPU Intel Xeon Gold 6134 a 128GB RAM v každém serveru. Vysokou datovou propustnost mezi servery zajišťuje optické propojení. Backend obou serveru tvoří instalovaná VMWare platforma na které běží všechny virtuální instance zašťiťující celou IT infrastrukturu školy. Obě stanice jsou napojeny na dva záložnní zdroje: APC Smart UPS 1500VA/1000W.

Licence:

  • 4ks - MS Windows Server 2016
  • 550ks - MS Windows CAL
  • 140ks - MiCos Správce IT - 140ks
  • 2ks - Veeam Backup Essentials
  • 140ks - Eset Secure Office

Síťová infrastruktura školy:

Zálohovací jednotka:

Implementace: (Detaily implementace najdete pod tímto odkazem.)

  • instalace v sídle školy
  • napojení na stávající rozvody
  • úprava koncové kabeláže WiFi
  • otestování zálohy a obnovy celého systému
  • test výpadku a ověření funkce redundantních zařízení